ԳԻՏԵ՞Ս ԸՆՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԸ ԳԼԽԱՒՈՐԱԲԱՐ Ո՛Ր ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ ՄԷՋ ԿԸ ԳՏՆՈՒԻՆ


Իւրաքանչիւր հարցումի համար նշուած են 3 հաւանական պատասխաններ։ Փորձէ՛ ընտրել ճիշդը։ (Մնացեալ երկուքը կը գրաւեն երկրորդ եւ երրորդ դիրքերը)


Ո՞ր երկրին մէջ ամէնէն մեծ թիւով կատուներ կան։

ա - Չինաստան
բ - Միացեալ նահանգներ
գ - Ռուսիա

Ո՞ր երկրին մէջ ամէնէն մեծ թիւով շուներ կան։

ա - Միացեալ Նահանգներ
բ - Պրազիլ
գ - Չինաստան

Ո՞ր երկրին մէջ ամէնէն մեծ թիւով ոչխարներ կան։

ա - Հնդկաստան
բ - Չինաստան
գ - Աւստրալիա

Ո՞ր երկրին մէջ ամէնէն մեծ թիւով այծեր կան։

ա - Փաքիստան
բ - Հնդկաստան
գ - Չինաստան

Ո՞ր երկրին մէջ ամէնէն մեծ թիւով կովեր կան։

ա - Հնդկաստան
բ - Պրազիլ
գ - Չինաստան

Ո՞ր երկրին մէջ ամէնէն մեծ թիւով ձիեր կան։

ա - Չինաստան
բ - Մեքսիքօ
գ - Միացեալ Նահանգներ