Մեր Մասին Download App

ՊԱՀՈՒԱԾ ԱԾԱԿԱՆԸ


Պահուած ածականը գտնելու համար, նախ փորձեցէ'ք ամբողջացնել ծայրագոյն արեւելքի նշուած երկիրներուն մայրաքաղաքներուն պակսող տառը, ապա այդ տառերը միացնելով՝ կազմեցէ'ք պահուած բառը։


Հիւս. ՔՈՐԷԱ Բ Յ Ո Ն Ե Ա Ն Կ
ՎԻԵԹՆԱՄ Հ Ն Ո Յ
ՖԻԼԻՓԻՆ Ա Ն Ի Լ Ա
ԹԱՅԼԵՆՏ Պ Ն Ք Ո Ք
Հարաւ. ՔՈՐԷԱ Ս Է Ո Լ
ՄԱԼԵԶԻԱ Ք Ւ Ա Լ Ա Լ Ա Մ Բ Ո Ւ Ր
ԻՆՏՈՆԵԶԻԱ Ճ Ա Ք Ա Թ Ա