Մեր Մասին Download App

Գ ՍԿԶԲՆԱՏԱՌՈՎ ԲԱՌԵՐ


Փորձեցէ'ք գտնել գ տառով սկսող բառերը եւ ամբողջացնել պարապ քառակուսիները օգտուելով կողքին տրուած բացատրութենէն։