Մեր Մասին Download App

Բ ԿԱՄ Փ


Ամբողջացուցէ՛ք քառակուսիները՝ աւելցնելով պակսող բաղաձայնը։


Տու
 
այտ
 
երդ
 
ազմոց
 
անակ
 
եղկ
 
ոյն
 
տաակ
 
թամատ
 
եթակ
 
անալի
 
ողկապ
 
թիթ
 
աթիլ
 
արոս
 
ոյս
 
ուրդ
 
սուր
 
ակագիծ
 
լթակ
 
սիւռք