Մեր Մասին Download App

ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐՈՒ ՄԷՋ ՊԱՀՈՒԸՏԱԾ ՄԻՋԱՏԸ


Ցանցին մէջ ջնջէ ուղղանկիւնին մէջի բառերը, ապա մնացեալ տառերով կազմէ պահուած բառը։ Բառերը ջնջել հորիզոնական շարքերու եւ ուղղահայեաց սիւնակներու վրայ, երկու ուղղութեամբ։ Իւրաքանչիւր բառ միայն մէկ անգամ օգտագործել։