Մեր Մասին Download App

Ո՞Ր ՄԱԿԴԻՐԸ


Հայոց պատմութեան մէջ եղած են դէմքեր, որոնք ծանօթ են իրենց անունին կցուած մակդիրներով։ Ձախ կողմի սիւնակի իւրաքանչիւր անուն միացուցէ՛ք աջ կողմի սիւնակի յարմար մակդիրին։


  Սահակ  
  Տորք  
  Ներսէս  
  Վահան  
  Խրիմեան  
  Արտաշէս  
  Արա  
  Տիգրան  
  Մհեր  
  Դաւիթ  
  Աշոտ  
  Շնորհալի  
  Աշխարհակալ  
  Գեղեցիկ  
  Պարթեւ  
  Անգեղ  
  Առիւծ  
  Անյաղթ  
  Հայրիկ  
  Գայլ  
  Երկաթ  
  Մեծն