Մեր Մասին Download App

Ո՞Վ ԵՄ ԵՍ


Իւրաքանչիւր նկարի տակի քառակուսիները ամբողջացուցէք, ապա կարմիր քառակուսիներու տառերով կազմեցէք պահուած բառը։