Մեր Մասին Download App

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ ԿՐՆԱ՞Ս ԳՏՆԵԼ


Ձախ կողմի սիւնակի իւրաքանչիւր բառը միացո՛ւր աջ սիւնակի համապատասխան հոմանիշին։


  իր  
  լեռ  
  խակ  
  ծամօն  
  լեղի  
  հեզ  
  փափաք  
  խենթ  
  լայն  
  խուճապ  
  խոնարհ  
  ձիւթ  
  առարկայ  
  ընդարձակ  
  իրարանցում  
  դառն  
  տհաս  
  սար  
  իղձ  
  խելագար