Մեր Մասին Download App

ԳԻՏԵ՞Ս ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ԻՐԵՐՈՒ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ


Իւրաքանչիւր նկար միացո՛ւր իր անունին։


ԿԱԹՍԱՅ
ՄԱՂ
ՇԵՐԵՓ
ՄԱՆՐԱԼԻՔ
ՃՆՇԵՓ
ՏԱՊԱԿ
ՔԵՐՈՑ
ԳՐՏՆԱԿ
)
)
)
)
)
)
)
)