Մեր Մասին Download App

ՊԱՏԿԵՐԱՒՈՐ ԽՕՍՔԵՐՈՒ ԻՄԱՍՏՆԵՐԸ ԳԻՏԷ՞Ք


Հայերէնի մէջ կան բազմաթիւ թեւաւոր կամ պատկերաւոր խօսքեր, որոնցմէ ընտրած ենք ութ հատ։ Փորձեցէ՛ք առաջին սիւնակի պատկերաւոր խօսքը միացնել երկրորդ սիւնակի իր իմաստին։


  Աչքի զարնել  
  Քիթը վեր ըլլալ  
  Լուն ուղտ ընել  
  Ջուրի պէս սորվիլ  
  Կրակի վրայ նստիլ  
  Ականջ կտրիլ  
  Թոյլ բերան ըլլալ  
  Խելքը գլուխը հաւաքել  
  Շատ լաւ սորվիլ  
  Ուշադրութեամբ ունկնդրել  
  Աչքառու ըլլալ  
  Չկարենալ գաղտնիք պահել  
  Հպարտ ըլլալ  
  Հարց մը մեծցնել  
  Զգաստանալ, լրջանալ  
  Անհանդարտ եւ մտահոգ ըլլալ