Մեր Մասին Download App

ՊԱՀՈՒԱԾ ԱՆՈՒՆԸ


Իւրաքանչիւր անասունի նկարին տակի քառակուսիները ամբողջացուցէք, ապա կարմիր քառակուսիներու տառերով կազմեցէք պահուած բառը։ Պահուած անունը կը պատկանի հայ նշանաւոր բարերարի մը, որու ծննդեան 150 ամեակն էր 2019 թուականին։