Մեր Մասին Download App

ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՒԱԳԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՄԷՋ


Ցանցին մէջ փորձեցէ՛ք գտնել ու ջնջել տուեալ 9 նուագարաններուն անունները, ապա մնացեալ տառերով փորձեցէ՛ք կազմել պահուած բառը։ Բառերը ջնջել հորիզոնական շարքերու եւ ուղղահայեաց սիւնակներու վրայ, երկու ուղղութեամբ։ Իւրաքանչիւր տառ միայն մէկ անգամ օգտագործել։