Մեր Մասին Download App

ՇՓՈԹ ՅԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ԲԱՌԵՐ


Իւրաքանչիւր նախադասութեան մէջ փորձեցէ՛ք տեղադրել յարմարող բառը։
Վճարել, վաճառել, գնել, քննել, շունչ, շշունջ, զղջալ, զեղչել, կտրել, կոտրել


Պանիրը դանակով պէտք է ։
 
Գիրքի ցուցահանդէսին գիրքերուն գինը կը ։
 
Պչրասէր տիկինը յաճախ նոր հագուստներ կը ։
 
Վարձակալը տանտիրոջ տան վարձքը։
 
Երբ քննութիւնները յանձնեցինք, վերջապէս հանգիստ առինք:
 
Յակոբ իր հին ինքնաշարժը։
 
Երգահանդէսի ժամանակ սրահին մէջ իսկ չկար։
 
Մանուկը խաղալիքը ։
 
Յանցանքը գործելէ ետք անօգուտ է։
 
Բժիշկը կը հիւանդները։