Մեր Մասին Download App

ԿՐՆԱ՞Ս ԿԱԶՄԵԼ ԱՌԱԾԸ


Իւրաքանչիւր բոլորակի տառերը դասաւորելով կազմէ՛ բառը, ապա տեղադրելով քառակուսիներուն մէջ, կազմէ՛ առածը։ Իւրաքանչիւր բոլորակի կեդրոնի տառը բառին սկզբնատառն է։