Մեր Մասին Download App

ԳԻՏԷ՞Ք ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐՈՒ ՁԱԳԵՐՈՒՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ


Առաջին սիւնակի իւրաքանչիւր անասուն միացուցէ՛ք երկրորդ սիւնակի իր ձագին։


  ոչխար  
  կով  
  ձի  
  շուն  
  խոզ  
  էշ  
  առիւծ  
  արջ  
  լակոտ  
  խոճկոր  
  կորիւն  
  հորթ  
  գառնուկ  
  մտրուկ  
  քոթոթ  
  քուռակ