Մեր Մասին Download App

ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ ԿՐՆԱ՞Ք ԳՏՆԵԼ


Ձախ կողմի սիւնակի իւրաքանչիւր բառ միացո՛ւր աջ կողմի սիւնակի իր համապատասխան հականիշին։


  կուշտ  
  շռայլ  
  ծանծաղ  
  ճանչուոր  
  դեռատի  
  յաջող  
  տկար  
  բերրի  
  խորունկ  
  քաղցած  
  ագահ  
  ուժեղ  
  անծանօթ  
  խոպան  
  տարեց  
  ձախող