Մեր Մասին Download App

ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ԱՍԱՑՈՒԱԾՔՆԵՐ ԳԻՏԷ՞Ք


Հետեւեալ ասացուածքներուն մէջ բառ մը կը պակսի։ Փորձեցէ՛ք ամբողջացնել զանոնք օգտուելով ներքեւի բառերէն։
դրամ, խաղը, երկու, տաքնամ, աչքդ, զուռնան, գերանը, կէսը


Բերանդ բանալու տեղ, բաց։
 
Մէկուն մօրուքը կը վառի, միւսը՝ կեցիր կ՛ըսէ։
 
Գիրքին երեսն ալ կարդալու է։
 
Աղքատին խրատ տուող շատ կ՛ըլլայ, տուող՝ քիչ։
 
Կատուին մուկին մահն է։
 
Համբերութեամբ կրուած խաչի մը ծանրութեան կը նուազի։
 
Ամէն մարդ իր կը փչէ։
 
Դիմացինին աչքին շիւղը կը տեսնէ, իր աչքին չի տեսներ։