Մեր Մասին Download App

ՈՎ ԵՄ ԵՍ


Իւրաքանչիւր նկարի տակի քառակուսիները ամբողջացուցէք, ապա կարմիր քառակուսիներու տառերով կազմեցէք պահուած բառը։