Մեր Մասին Download App

ԿՐՆԱ՞Ք ՏԵՂԱԴՐԵԼ


Իւրաքանչիւր նախադասութեան մէջ տեղադրեցէ՛ք տուեալ բառերէն յարմարը։
ԿԱՂԱՆԴ, ԾՆՈՒՆԴ, ՄԵՌԵԼՈՑ, ԱՄԱՆՈՐ, ՄՍՈՒՐ, ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ, ՆՈՒԷՐՆԵՐ, ՏՕՆԱԾԱՌ


1 Հայկական Նոր տարին նաեւ կը կոչուի նաեւ ։
 
2 Ամանորէն առաջ տան անդամները միասնաբար կը զարդարեն ը։
 
3 ի գիշերը կը ժամանէ Կաղանդ պապուկը։
 
4 Տօնածառին տակը կ’ըլլայ Յիսուսի ը։
 
5 Նոր Տարուայ օրերուն աշակերտները ի մէջ կ’ըլլան։
 
6 Ամանորէն 6 օր ետք կը նշուի Ս. ը։
 
7 Ծնունդի յաջորդ օրը կը նշուի ը։
 
8 Կաղանդի գիշերը փոքրիկները կաղանդ պապուկէն կը ստանան։