Մեր Մասին Download App

ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌ ԱՄԱՆՈՐԻ ԱՌՆՉՈՒԱԾ ԲԱՌԵՐՈՒՆ ՄԷՋ


Ցանցին մէջ ջնջէ՛ տուեալ բառերը, ապա մնացեալ տառերով կազմէ՛ պահուած բառը։ Բառերը ջնջել հորիզոնական շարքերու եւ ուղղահայեաց սիւնակներու վրայ, երկու ուղղութեամբ։