Մեր Մասին Download App

ՊԱՀՈՒԱԾ ՄԱՂԹԱՆՔ
ԹՌՉՈՒՆՆԵՐՈՒ ԵՒ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐՈՒ ՄԷՋ


Բացատրութիւններուն հետեւելով ամբողջացուցէ՛ք խաչբառը, ապա կարմիր քառակուսիներու տառերը միացնելով կազմեցէ՛ք պահուած բառերը։