Մեր Մասին Download App

Ո՞Վ ԵՄ ԵՍ


Իւրաքանչիւր նկարի տակի քառակուսիները ամբողջացուցէ՛ք, ապա կարմիր քառակուսիներու տառերով կազմեցէ՛ք պահուած բառը։