Մեր Մասին Download App

ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌԸ


Ցանցին մէջի բառերը կապ ունին Ս. Յարութեան տօնին: Տուեալ բառերը ջնջելով եւ մնացածը կազմելով պիտի գիտնաս, թէ այդ տօնին ուրիշ ինչ կ'ըսենք մենք:
Անշուշտ արդէն գիտես, որ բառերը պէտք է ջնջել հորիզոնական շարքերու եւ ուղղահայեաց սիւնակներու վրայ, երկու ուղղութեամբ եւ իւրաքանչիւր տառ միայն մէկ անգամ կրնաս գործածել։
Այն բառը, որուն իմաստը չես գիտեր, կրնաս հարցնել ծնողքիդ կամ ուսուցիչիդ: Վստահ ենք, սիրով պիտի բացատրեն քեզի: Բառերէն մէկը վստահաբար լաւ գիտես եւ կը սիրես: Ճիշդ գուշակեցի՞նք արդեօք...