Մեր Մասին Download App

ԽԱՉԲԱՌ


Ձմեռ է: Կրնա՞ս դուրսը տեղացող, որոտացող կամ փայլատակող ՁԻՒՆ-ը, ԱՆՁՐԵՒ-ը, ԱՄՊՐՈՊ-ը, ԿԱՐԿՈՒՏ-ը, ՄՐՐԻԿ-ը, ՈՐՈՏՈՒՄ-ը, ԿԱՅԾԱԿ-ը, ՓՈԹՈՐԻԿ-ը տեղադրել խաչբառին մէջ։