Մեր Մասին Download App

ԲԱԶՄԱՆԻՇ ԲԱՌԵՐ


Հայերէնը ունի բառեր, որոնք մէկէ աւելի իմաստ ունին եւ կը կոչուին բազմանիշ։ Բազմանիշ բառը բարդ բառ մըն է, որ կազմուած է երկու արմատ բառերէ, որոնք եթէ ճանչնաս, պիտի հասկնաս թէ ի՞նչ կը նշանակէ այն: Բազում+Նիշ: Բազում կը նշանակէ շատ, իսկ նիշ՝ նշանակութիւն, իմաստ:

Ուրեմն, հիմա որ հասկցար բազմանիշը ինչ է, ձախ կողմի սիւնակին իւրաքանչիւր բառը միացո՛ւր աջ կողմի բառերու այն զոյգին, որ նոյն իմաստը ունին։


  Արի  
  Շուրջ  
  Բան  
  Հարկ  
  Շէն  
  Քանակ  
  Ողջ  
  -Կարիք, պէտք
- Տուրք
 
  - Խօսք, միտք
- Ինչ, նիւթ
 
  - Քաջ
- Սկաուտ
 
  - Մօտաւորապէս
- Բոլորտիքը
 
  - Ապրող
- Ամբողջ, լման
 
  - Զուարթ, բարգաւաճ
- Գիւղակ, շինուածք
 
  - Գծաքաշ
- Թիւ, շատութեան չափ