Մեր Մասին Download App

ՆՄԱՆԱՁԱՅՆ ԲԱՌԵՐ


Ականջներդ լայն բաց, որպէսզի լսես վարի բառերուն տարբերութիւնը։ Ի՞նչ, չկա՞յ տարբերութիւն...: Ուրեմն աչքե՛րդ լայն բաց, որպէսզի անոնց ուղղագրութենէն գիտնաս, թէ անոնցմէ ո՞ր մէկը պէտք է գործածել նախադասութեան մէջ։

արատ-բիծ, առատ-ճոխ, բակ-խաղավայր, փակ-գոց, դաւ-խաբեբայութիւն, թաւ-հաստ, յարկ-շէնքի մաս, հարկ-տուրք, հօտ-ոչխարներու խումբ, հոտ-բուրմունք, փառք-պատիւ, բարք-սովորութիւն, բերդ-ամրոց, փերթ-ծաղիկի թերթ , բուռ-ափ, փուռ-հաց, կերակուր եփելու հնոց


  Փոքրիկին տաբատին վրայ ներ կային։  
  Ամառը դպրոցները կ’ըլլան։  
  Երգիչին ձայնը էր։  
  Մեր շէնքը վեց է բաղկացած է։  
  Հովիւը ը մարգագետին* տարաւ արածելու։  
  Պէտք է պահպանենք մեր աւանդական երը։  
  Զինուորները պաշտպանեցին ը։  
  Թարմ հաց կարելի է գնել էն։