Մեր Մասին Download App

ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌ


Հայաստանի մայրաքաղաքներուն մէջ

Աղիւսակին մէջէն ջնջէ՛ Հայաստանի մայրաքաղաքները, որպէսզի գտնես թէ մայրաքաղաք բառին համար ուրիշ ի՞նչ գեղեցիկ բառ մըն ալ ունինք:

Բառերը ջնջել հորիզոնական շարքերու եւ ուղղահայեաց սիւնակներու վրայ, երկու ուղղութեամբ։ Իւրաքանչիւր տառ միայն մէկ անգամ օգտագործել։