Մեր Մասին Download App

ԿԱՐԵՒՈՐ ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ


Կարեւոր է, որ սորվինք ու գիտնանք հայոց պատմութեան կարեւոր իրադարձութիւններուն մասին: Այդ կատարելու համար, հարկ է սկսիլ ժամանակաշրջանէն, թէ ե՞րբ տեղի ունեցած է տուեալ դէպքը: Ուրեմն, ձախ սիւնակի իւրաքանչիւր դէպք եթէ յաջողութեամբ միացնես աջ սիւնակի ճիշդ թուականին, բաւական բան սորված կամ վերյիշած պիտի ըլլաս հայոց պատմութենէն:


  Հայոց ցեղասպանութեան սկիզբ  
  Սեւրի դաշնագիր  
  Սարդարապատի հերոսամարտ  
  Լոզանի դաշնագիր  
  Հայաստանի Գ. Հանրա-պետութեան հռչակում  
  Պերլինի վեհաժողով  
  Սան Սթեֆանոյի դաշնագիր  
  Հայաստանի Ա. Հանրա-պետութեան հռչակում  
  Արցախի անկախութեան հռչակում  
  24 Յուլիս 1923  
  10 Օգոսստոս 1920  
  24 Ապրիլ 1915  
  22-26 Մայիս 1918  
  19 Փետրուար 1878  
  28 Մայիս 1918  
  2 Սեպտեմբեր 1991  
  21 Սեպտեմբեր 1991  
  3 Յունիս 1878