Մեր Մասին Download App

ՊԱՀՈՒԱԾ ԱՆՈՒՆԸ


Իւրաքանչիւր նուագարանի նկարին տակի քառակուսիները ամբողջացո՛ւր, ապա կարմիր քառակուսիներու տառերով կազմէ՛ պահուած բառը։

Պահուած բառը մականունն է հայ միջազգային խմբավարի մը, որուն անունը Օհան է, ծնած է Երուսաղէմ եւ տարիներով աշխատած ու ստեղծագործած է Հայաստանի մէջ: