ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌԸ ԸՆՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐՈՒ ՄԷՋ


Այս ցանցը կը նմանի ագարակի, ուր կան բազմաթիւ ընտանի կենդանիներ: Գտիր զանոնք, ապա մնացեալ տառերով կազմէ պահուած բառը, զայն տեղադրելով վարի տուփիկին մէջ։

Բառերը ջնջել հորիզոնական շարքերու եւ ուղղահայեաց սիւնակներու վրայ, երկու ուղղութեամբ։ Իւրաքանչիւր տառ միայն մէկ անգամ օգտագործել։

Պահուած բառը գտնելէ ետք տեղադրէ վարի տուփիկին մէջ։