ՆՄԱՆԱՁԱՅՆ ԲԱՌԵՐ


Ահաւասիկ կարգ մը նմանաձայն բառեր, որոնցմէ ոմանք պիտի գտնէք ագարակի եւ կենդանական աշխարհի մէջ: Ուշադիր եղէք որ չսխալիք, այլապէս...


  երը կ'արածէին դաշտին մէջ։
 
 
  Ձիերուն ը պահեցինք մարագին մէջ:
 
 
  ով շինուած անուշեղէնները պէտք է թարմ ուտուին։
 
 
 
  Կթուած կաթը լեցուցինք երու մէջ։
 
 
  Աքլորին փետուրները գոյներ ունէին։
 
 
  հաւերը չեն կրնար բարձր :
 
 
  Հնդկահաւերուն կտուցը կ'ըլլայ։
 
 
  Թռչունները հանգչեցան վանդակի ին վրայ։