Մեր Մասին Download App

ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹԵԱՆ ԽԱՂ


Առաջին սիւնակի իւրաքանչիւր բառ միացուցէ՛ք երկրորդ սիւնակի այն բառին, որուն հետ առնչուած Է։


  օղ  
  կտուց  
  թարթիչ  
  եղունգ  
  ժամացոյց  
  մուկ  
  սապատ  
  մանեակ  
  աչք  
  մատ  
  դաստակ  
  ականջ  
  ուղտ  
  վիզ  
  թռչուն  
  համակարգիչ