Մեր Մասին Download App

ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹԵԱՆ ԽԱՂ


Առաջին սիւնակի իւրաքանչիւր բառը միացուցէք երկրորդ սիւնակի առնչուող բառին:


  ակնոց  
  յօդուած  
  սանտր  
  ալիք  
  գմբէթ  
  պատեան  
  կարկանդակ  
  գրատախտակ  
  ծով  
  եկեղեցի  
  կրիայ  
  տարեդարձ  
  դասարան  
  աչք  
  թերթ  
  մազ