Մեր Մասին Download App

ԿՐՆԱ՞Ք ԱՄԲՈՂՋԱՑՆԵԼ


Իւրաքանչիւր խմբակի մէջ կը տեսնէք ճերմակ քառակուսի մը։ Կրնա՞ք անիկա յարմար թիւով մը լեցնել։ Պէտք է նկատի ունենալ շարքի թիւերուն միջեւ գտնուող կապը։