Մեր Մասին Download App

ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ ՔԱՌԱԿՈՒՍԻՆ
Փորձեցէք հետեւեալ կախարդական քառակուսին ամբողջացնել յարմար թուանշաններով, նկատի ունենալով որ հորիզոնական, ուղղահայեաց եւ շեղակի շարքերուն գումարը հաւասար է 45-ի։

Օգտագործել 11-19 թիւերը։