Մեր Մասին Download App

ՏԱՌԵՐՈՎ ՍՈՒՏՈՔՈՒ 4 X 4


Տառերով սուտոքուն կը հետեւի թիւերով սուտոքուի օրէնքին, այսինքն իւրաքանչիւր գունաւոր տուփի, հորիզոնական շարքի կամ ուղղահայեաց սիւնակի վրայ իւրաքանչիւր տառ միայն մէկ անգամ պէտք է գտնուի։Փորձէ՛ լուծել վարի 4X4 սուտոքուները հետեւելով վերը նշուած օրէնքին։

Տառերն են այբուբենի առաջին չորս տառերը՝ ա,բ,գ,դ