Մեր Մասին Download App

ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹԵԱՆ ԽԱՂ


Առաջին սիւնակի իւրաքանչիւր բառ միացուցէ՛ք երկրորդ սիւնակի այն բառին, որուն առնչուած է։


  խորան  
  դասարան  
  ննջարան  
  սահնակ  
  գիրք  
  մանրալիք  
  հագուստ  
  աստղ  
  խաղավայր  
  եկեղեցի  
  գրադարան  
  դպրոց  
  տուն  
  պահարան  
  երկինք  
  խոհանոց