Մեր Մասին Download App

ՏԱՐԲԵՐ ԻՄԱՍՏԸ


Իւրաքանչիւր շարքի վրայ կը տեսնէք 4 բառեր, որոնցմէ երեքը հոմանիշներ են։ Փորձեցէ՛ք գտնել այն բառը, որ բոլորովին տարբեր իմաստ ունի։


կանոն
ուղեգիծ
փակագիծ
օրէնք
 
առատ
ճոխ
յորդ
արատ
 
գոյն
երիզ
երանգ
ներկ
 
երամ
խումբ
հոյլ
թոյլ
 
լուսաւոր
մութ
պայծառ
ջինջ