Մեր Մասին Download App

ՏԱՐԲԵՐ ԻՄԱՍՏԸ


Իւրաքանչիւր շարքի վրայ կը տեսնես 4 բառ, որոնցմէ երեքը հոմանիշներ են։ Փորձէ՛ գտնել այն բառը, որ բոլորովին տարբեր իմաստ ունի։


վերջ
 
հուր
 
փաթիլ
 
պարկ
 
սուտ