ՇԱՐՔԻՆ ՉՅԱՐՄԱՐՈՂ ԲԱՌԸ


Իւրաքանչիւր շարքի մէջ կայ բառ մը, որ տարբեր է միւսներէն։ Ջանա՛ գտնել զանոնք եւ գիտնալ, թէ ինչու՞ այդ շարքին մէջ պէտք չէ ըլլան:


կով
կատու
խոզ
ձի
առիւծ
 
գայլ
վագր
յովազ
շուն
աղուէս
 
գառնուկ
հորթ
կորիւն
մտրուկ
քուռակ
 
մայել
ոռնալ
հաչել
մլաւել
բառաչել
 
թութակ
բադ
արծիւ
աղաւնի
հաւ