Մեր Մասին Download App

ԿՐՆԱ՞Ս ՀԱՒԱՍԱՐԵՑՆԵԼ ՆԺԱՐՆԵՐԸ*


Իւրաքանչիւր կշիռքի նժարները* հաւասարեցնելու համար փորձէ՛ գտնել հարցման նշանները փոխարինող թիւերը։


Պատասխանն է:
 
Պատասխանն է:
 
Պատասխանն է:
 
Պատասխանն է:
 
Պատասխանն է: