Մեր Մասին Download App

ԳԻՏԵ՞Ս ԹՈՒԱԲԱՆԱԿԱՆ 4 ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ


Կատարելէ ետք վարը նշուած թուաբանական գործողութիւնները, պատասխանները տեղադրէ՛ ճերմակ քառակուսիներուն մէջ, հետեւելով թիւերուն եւ ուղղութեան։