Մեր Մասին Download App

ԹՈՒԱԲԱՆԱԿԱՆ Ո՞Ր ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆԸ


Իւրաքանչիւր շարքի ճերմակ քառակուսիին մէջ դրէք թուաբանական ճիշդ գործողութեան նշանը։


15 5 = 75
 
79 21 = 100
 
99 9 = 11
 
13 7 = 91
 
19 19 = 0
 
123 0 = 0
 
333 9 = 37
 
1000 8 = 125
 
37 - 12 5 = 30
 
(77 - 11) 6 = 11