Մեր Մասին Download App

ԿՐՆԱ՞Ք 300 ՈՒՆԵՆԱԼ


Ձախ կողմի սիւնակի իւրաքանչիւր թիւը միացուցէ՛ք աջ կողմի սիւնակի այն թիւին, որուն հետ բազմապատկութեան արդիւնքը 300 է։


  12  
  300  
  50  
  30  
  20  
  60  
  150  
  100  
  6  
  15  
  5  
  25  
  1  
  3  
  10  
  2