Մեր Մասին Download App

ԿՐՆԱ՞Ք 1 ՈՒՆԵՆԱԼ


Ձախ կողմի սիւնակին իւրաքանչիւր կոտորակը միացուցէ՛ք աջ կողմի սիւնակի այն կոտորակին, որուն հետ գումարումի արդիւնքը 1 է։


  1/2  
  5/6  
  3/4  
  1/3  
  3/5  
  2/6  
  3/6  
  1/5  
  1/4  
  3/6  
  4/5  
  1/6  
  1/2  
  4/6  
  2/5  
  2/3