Մեր Մասին Download App

ՊԱՀՈՒԱԾ ԹՈՒԱԿԱՆԸ


Գտնելու համար պահուած թուականը, իւրաքանչիւր բոլորակի մէջ գտէք այն թուանշանը, որ միայն մէկ անգամ կը տեսնէք, ապա միացնելով թուանշանները, պիտի գտնէք պահուած թուականը։