Մեր Մասին Download App

ԹՈՒԱԲԱՆԱԿԱՆ Ո՞Ր ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆԸ


Թուաբանական ո՞ր գործողութեան նշանը դնելով իւրաքանչիւր շարքի ճերմակ քառակուսիին մէջ կրնանք 1000 ունենալ։