Մեր Մասին Download App

ՍՈՒՐ ՏԵՍՈՂՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԻ՞Ս


Փորձեցէ՛ք գտնել այն 2 խորանարդները, որոնք նոյնանման են կամ բաղկացած են ճիշդ նոյն գոյնի քառակուսիներէ։