Մեր Մասին Download App

ԱՅԲՈՒԲԵՆՈՎ ԼԱԲԻՒՐԻՆԹՈՍ


Կրնա՞ք օգնել աղջնակին, որ գտնէ մեծմայրիկին հասցնող ճամբան։ Եթէ այբուբենը լաւ գիտէք, կրնաք դիւրութեամբ գտնել ճամբան, ընթանալով այբուբենի յաջորդական տառերով։


  Can't load the maze game, because your browser doesn't support HTML5.