ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԵԱՆ ԽԱՂ


Պահն է սուր տեսողութիւնդ չափելու եւ մանաւանդ քննելու, թէ որքա՞ն ուշադիր կ'ըլլաս մանրամասնութիւններ նկատելու: Ժամ բռնէ եւ տես թէ քանի՞ վայրկեանէն պիտի կարենաս գտնել ագարակի նոյն նկարներուն միջեւ գտնուող 7 տարբերութիւնները